Juridik i Butik

[tabs][tab title=”Företagskunder”]

Fel på varan

 • Fel i vara är synonymt med det som i dagligt tal kallas att ”varan är trasig” eller liknande
  uttryck. Frågan om fel ska bedömas med hänsyn till varans egenskaper när den avlämnas till
  kunden. Butiken ansvarar även för fel om felet visar sig först senare men en förutsättning
  är att felet fanns vid tidpunkten för avlämnandet.
 • En generell regel vid bedömning av fel i vara är att varan ska uppfylla det som kunden med
  fog kunnat förutsätta, vilket innebär att varan ska uppfylla det som generellt kan förväntas
  med hänsyn till varans pris, skick, samt övriga omständigheter. Fel i vara som
  uppkommer genom påverkan från yttre omständigheter såsom vanvård, felaktig
  hantering, normalt slitage eller liknande är i regel inte att anse som fel i varan, såvida särskilda
  garantier för detta inte är lämnade.
[accordion] [spoiler title=”Uttrycken garanti och reklamationsrätt”]

Om butiken har lämnat garanti, eller liknande utfästelse, innebär detta att butiken måste (för
att undgå ansvar för felet) bevisa att fel i varan beror på yttre omständigheter som
exempelvis kundens vanvård, fukt, tappskada eller liknande, annars är butiken skyldig att
stå för kostnaderna i samband med fel i vara.

Om ingen garanti har lämnats gäller istället den lagstadgade reklamationsrätten som är tre år
för privatkunder. Skillnaden mellan garanti och reklamationsrätt är att vid reklamationsrätt
måste kunden bevisa att felet i varan fanns där då den levererades, medan vid garanti är det
butikens skyldighet att visa att yttre omständigheter orsakat felet och felet inte fanns där då
varan levererades.

[/spoiler] [spoiler title=”Vad gäller angående förbrukningsvaror såsom batterier eller liknande?”] [/spoiler] [spoiler title=”Vad gäller om kunden har tappat bort sitt kvitto?”] [/spoiler] [spoiler title=”När ska varan reklameras?När är varan felaktig?”] [/spoiler] [spoiler title=”Installationer och vara som säljs i befintligt skick”] [/spoiler] [spoiler title=”Felaktig marknadsföring kan också räknas som fel i vara”] [/spoiler] [/accordion]

Köp eller bytesrätt

Här är info om köp eller bytesrätt. Kunden har rätt att byta varan. Vad gäller ärendet?
[accordion][spoiler title=”Kunden vill byta varan”] Massa god information om kunden vill byta, om hen har rätt till det och dina förpliktelser som säljare.
[/spoiler] [spoiler title=”Kunden vill häva sitt köp”]information om kunden vill häva sitt köp. Blablabla[/spoiler] [spoiler title=”Mer information”]Sista delen med mer information.[/spoiler] [/accordion]

Prismärkning i butiken

[/tab] Information om prismärkning i butiken.

[tab title=”Privatkunder”] Lite lagar gällande för privatkunder.
[/tab] [tab title=”Generell lagtext”] Här kan du skriva allmän information.
[/tab][/tabs]